Odkazy

www.firesport.eu
www.hasicskasoutez.cz

Líbí se vám naše stránky ?

Ano (230 | 95%)
Ne (11 | 5%)

Historie sboru

Tehdejší doba vyžadovala mnohem více připravenosti čeliti živlu, který byl poměrně velmi častý, neb obydlí na vesnici i v městech byly z hořlavých materiálů, jako je dřevo, lepenka, došky a šindel. Hospodářské usedlosti byly současně jako skladiště sena a slámy, při tehdejším nedostatečném osvětlení (petrolejové lampičky, svíčky a jiná primitivní svítidla) velmi často zapřičoňovaly požáry.

Proto na přání mnoha občanů tehdejší zastupitelstvo obecního úřadu rozhodlo založiti požární sbor.

Z originálu cituji:
K náhledu obecenstva zřídil obecní úřad obce prosetínské ve schůzi dne 24. května 1904 dobrovolný sbor hasičský za přítomnosti 28 občanů, kteří přikoročili k volbě, kterou řídila přísedící komise ve složení Remeš František - starosta obce, Pilař Čeněk, Zdražil Josef, Lodr Matouš, Komers Josef.

Zvoleni byly:
Pilař Čeněk - starosta sboru
Cejp František - velitel
Dražil Karel - náměstek velitele, pokladník

Celkem bylo přihlášeno 35 členů místního sboru, kteří si stanovili do začátku ušlechtilé idee a horlivost v započaté práci. Nově zřízený sbor hasičský dobře si jest vědom své povinosti za jakým účelem svoji působnost započíná, že jen z dobré vůle a s heslem bližním k ochraně, vasti k oslavě se věnovati chce. Ruku k ruce k společné práci, k vytrvalosti a ks tatečnosti sobě podejme a jen přátelé hasičí Vpředané zpět! To jest stručně o založení místního hasičského sboru.

Tehdější hasičské sbory po finanční stránce za Rakouska - uherska a první republiky museli hospodařit samy.
Nově zřízený hasičský sbor v prosetíně musel zakoupit stříkačku, hadice, postavit zbrojnici, opatřit stejnokroje, což vyžádalo velký finanční náklad. Sbor musel uzavřít výpůjčku ze spořitelny, členové se však snažili podnikat akce, které by sboru přinesly finanční příjem. Jako jediná korporace v obci pořádal plesy, divadla, dožinky, všelijaké závody, veřejná cvičení, pouťové zábavy a jiné akce, ze kterých čerpali finanční zdroje.

Jelikož na tehdejší dobu byla ruční stříkačka velmi výkonná, vyjížděl sbor k požárům až 10x ročně do širokého okolí.

Však činnost sboru byla v roce 1914 první světovou válkou oslabena, neb mnoho členů bylo v armádě a až po roce 1918 se činnost obnovlia.

V roce 1930 rozhodl se sbor zakoupiti novou motorovou stříkačku. Nabídku poslaly dvě firmy, a to firma Stratílek Vysoké Mýto a firma Vystrčil Telč. Jest zaznamenáno ze schůze 5. července 1930 za přítomnosti 22 členů, bylo rozhodnuto 17ti hlasy proti 5ti zakoupiti stříkačku od firmy Vystrčil Telč v pořizovací ceně 64 000,- Kčs. Ruční stříkačka byla prodána sboru Mokrýšov za 8 500,- Kčs. Při nové motorové stříkačce sbor uvažoval o lepší a rychlejší dopravě než koňmo, proto byl zakoupen starší sanitní vůz, který mimo požarních účelů odvážel nemocné osoby do nemocnice a zpět za stanovený poplatek.

V roce 1939 za německé okupace byla činnost zakázána a až po roce 1945 se znovu rozvíjí působení hasičských sborů.

Po roce 1948 přechází veškerý majetek na obce a sbory jsou vybavovány okresní požární inspekcí.

V šedesátých letech opustilo sbor několik hasičů, kteří pro sbor žili a byli hybnou pákou v každém hasičském podnikání. Jako zasloužilí členové uvádím: Vít Josef - dlouholetý člen a velitel, Odvárka Vojtěch, Poslušný Antonín, Malinský Karel a další.

V roce 1970 byla přidělena místnímu sboru výkonější nová stříkačka a další potřebné vybavení.

V roce 2012 dochází k omlaďování členské základny, a to přijetím 6ti žen a členská základna se rozrostla na 50členů. Došlo po dlouhé době ke změně výboru, jako hlavní bych uvedl změnu velitele, kdy po dlouhých 36ti letech odstoupil Vít Vladimír. Začež mu patří velký obdiv a dík, co pro sbor udělal.

V roce 2013 ke změně starosty sboru, kdy po 32 letech končí Černý Miroslav a nahrazuje ho Potůček Ivan. Došlo k zeštíhlení členské základny na 44 členů a 7 regisrovaných žen.

V roce 2014 dochází k historickému úspěchu na sportovním poli, kdy se na Mistrovství ČR ČHJ a MHJ v požárním sportu v Přerově umístila družstva žen i mužů na 2. místech hned za MHJ Císařov a tím máme tu čest reprezentovat Českou hasičskou jednotu na příštím Mistrovství ČR SH ČMS a HZS v Trutnově 2015. Do sboru byly přijaty Bartošová Vilma a Drobná Markéta.

V roce 2015 jsme reprezentovali Českou hasičskou jednotu na Mistrovství ČR SH ČMS a HZS v Trutnově. Do sboru byli přijati Jan Psota a Tomáš Uchytil. Došlo ke změně stanov a tím i ke změně vedení, ale pouze kosmeticky, jako zástupci starosty už není místostarosta, ale náměstci.

V roce 2016 jsme po 26 letech uspořádali ples, kde nám do ranních hodin hrála kapela Quatro. V dubnu tého roku bylo zakoupeno z peněz sboru zásahové vozidlo AVIA A31. V říjnu bylo za přispění dotace Pardubického kraje zakoupen dopravní automobil Citroen Jumper. Od června probíháí rekonstrukce hasičské zbrojnice. Do sboru byli přijati David Janeček a František Vodvárka.

V roce 2017 jsme uspořádoali opět ples, bohužel kvůli uzavřené hospodě na Dukle, jsme jej museli uspořádat ve Vrbatově Kostelci, kde již byla znát menší účast, ale i přesto se ples vydařil. Po celý rok pokračovala rekenstrukce hasičské zbrojnice a to i brigádnicky, kde jsme odpracovali více jak 1200 hodin. Vítězství na Mistrovství ČR ČHJ a MHJ v Pardubicích a postup do Liberce.

V roce 2018 přišel historický okamžik v podobě 3. místa v královské disciplíně požární útok, celkové 9. místo na Mistrovství ČR HZS a SH ČMS v Liberci. V Brně obhájeno první místo na Mistrovství ČR MHJ a ČHJ a postup do Ústí nad Labem. Do sboru přijati Martin Psota a Petr Štorek.

V roce 2019 se konal tradiční ples ve Vrbatově Kostelci, tentokráte s kapelou Normal 03. V květnu jsme po odmlce uspořádali Odpoledne plné her a andrealinu, kdy tato akce měla obrovský úspěch a tak jsme se ji rozhodli přihlásit do Ankety dobrovolní hasiči roku 2019 a my ji vyhráli. Získali jsme skleněnou přilbu, 60.000,- a vysílačku Hytera v hodnotě 6.800,-. V srpnu jsme se zúčastnili Mistrovství ČR HZS a SH ČMS v Ústí nad Labem, kde jsme skončili na celkovém 13.místě. V požárním útoku na 5. místě.

V roce 2020 ??
Nejstarší písemná zmínka
Nejstarší písemná zmínka
Nejstarší písemná zmínka
Nejstarší písemná zmínka
Nejstarší písemná zmínka
Nejstarší písemná zmínka
Nejstarší písemná zmínka
Nejstarší písemná zmínka
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one